Usluge

 

Antikorozivna zaštita elemenata

Proizvodi iz našeg proizvodnog programa zašticuju se protiv korozije primjenom suvremenih tehnologija pocin?avanja i plastifikacije

 

Dijamantno bušenje armiranog betona

Usluge dijamantnog bušenja armiranog betona obavljamo najsuvremenijom opremom. U mogućnosti smo bušiti rupe promjera 25 mm - 162 mm do dubine od 400 mm.

 

Montaža ograde

Za sve proizvode iz proizvodnog programa nudimo kompletnu uslugu dostave, pripremnih i građevinskih radova te montaže i finish obrade prije predaje objekta prema ugovorenom obujmu posla. Usluge uključuju:

 

  • Izlazak na teren radi uvida u obujam posla i planiranja potrebnog materijala
  • Pripremu materijala prema dogovoru na terenu
  • Prijevoz materijala na gradilište 
  • Pripremne i građevinske radove
  • Montažu stupova i elemenata ograde 
  • Finish obradu ograde i terena prije predaje gotovog objekta 
  • Predaju objekta korisniku

 

Osnovni nam je zadatak zadovoljan korisnik pa su sve usluge usmjerene ka tom cilju. Uz vrhunski materijal i izradu elemenata ograde potrebna je i vrhunska usluga da bi krajnji korisnik bio zadovoljan kroz dugi vijek korištenja ograde, a uz minimalno potrebno održavanje.