Farmer pletivo

Namjena

Farmer pletivo se upotrebljava za ograđivanje pašnjaka i uzgajališta divljači

Kvaliteta završne obrade

Svi dijelovi ogradnog sustava su vruće cinčani

Jednostavnost montaže

Postavljanje Farmer pletiva je jednostavno bez upotrebe zateznih žica